Grunnleggende Regler på Senteret:


-Alle skal behandle hverandre med respekt uansett alder, nivå og bakgrunn.
-Sette utstyr på plass etter bruk.
-Holde senteret rent ved å kaste sitt eget søppel og rydde etter seg.


Medlemsvilkår:


1. Avtale med Orion MMA Academy gir tilgang til treningsaktivitet på senteret så lenge avtalen er gyldig.

2.
Medlemmer er selv ansvarlig for at han/hun er fysisk skikket til å delta i treningsaktiviteter på Orion MMA Academy. Skader som måtte komme av trening i Orion MMA Academy er medlemmet selv ansvarlig for. 

3.
Orion MMA Academy vil ha sunne holdninger og vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder/medlemmer.

4. Medlemmer er selv ansvarlig for tap og skader på klær og/eller personlige eiendeler ved opphold på akademiet.

5. I skolens ferieperioder (sommer, høst, jul, vinter, påske) kan akademiet holde stengt eller redusere treningstidene.


6. Orion MMA Academy forbeholder seg retten til å justere medlemsavgiften hvis nødvendig. Dette vil gjelde etter utløp av eventuell bindingstid.

7. Orion MMA Academy forbeholder seg retten til å justere treningstider.


8. Frysing av medlemskap kan bare benyttes ved sykdom eller skade som medfører at man ikke kan trene (må dokumenteres ved legeattest), eller ved flytting. 

9. Etter endt bindingstid vil kontrakten fortsette fortløpende til en av partene sier opp.


10. Etter bindingstid er det 1 mnd. oppsigelsestid (skriftlig).  Regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er sendt.

11. Ved mislighold av innbetaling kan Orion MMA Academy si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Eventuelt gjenstående bindingstid blir fakturert i sin helhet. 

12.  All fotografering og filming må klareres med personen det tas bilde av, og eventuelt foresatte hvis personen er under 18 år.  Medlemmer samtykker i at Orion MMA Academy kan ta foto eller video og bruke dette i sine sosiale medier.

13. For personer under 18 år kreves oppmøte og signatur av foresatte eller at foresatte står som ansvarlig betaler for medlemskapet. 

14. Orion Mma Academy forbeholder seg retten til å nekte medlemskap/si opp medlemskap til personer som ikke følger regler og vilkår som er satt av akademiet.